УСЛОВИЯ

1. Поверителност:
Защитата и поверителността на данните на нашите членове е много важна. Ние не споделяме вашите лични данни с трети страни без ваше съгласие. Изключенията включват данни за изпълнение на нареждания, за обработване и мониторинг на плащанията, за провеждане на кредитни проверки, както и за оценяване употребата на нашата уеб страница (уеб анализ). Цялата лична информация, която вие ни предоставяте (адрес, покупки) ще бъде третирана като строго поверителна. Можете да промените или изтриете информацията си във всеки един момент.
2. Юрисдикция:
Юрисдикцията за всички разходи, свързани със спорове по това споразумение, е в Ерленбах/Цюрих.
3. Промени:
Тези срокове и условия подлежат на промяна без предизвестие.